CGOP - Radcy Prawni CGOP - Radcy Prawni
 • Odszkodowanie za naruszenie majątkowych praw autorskich

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sygn. akt SK 32/14 Art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 152, poz. 1016) w zakresie, w jakim uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa,...

  zobacz
 • Sędzia nie wytrzymał….

  "W dalszej części niezmiernie obszernego uzasadniania zaskarżonego wyroku, Sąd Okręgowy wdał się w niezwiązane z przedmiotem sprawy pogłębione refleksje ogólnej natury, dla których punkt wyjścia stanowiły, jak się zdaje, osobiste poglądy sędziego referenta w sprawie w tej mierze, wraz z jego subiektywnymi odczuciami dotyczącymi rzekomo wyrządzanych mu przez instancję odwoławczą oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych krzywd i niesprawiedliwości, a także ogólne przeciwności losu." .... wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 maja 2014 r. (III AUa 2111/13)

  zobacz
 • Trybunał: Bankowe Tytuły Egzekucyjne niezgodne z konstytucją

  Formuła Bankowych Tytułów Egzekucyjnych, którym poddają się kredytobiorcy, narusza konstytucyjną zasadę równości - uznał we wtorek Trybunał Konstytucyjny, uchylając przepisy Prawa bankowego dotyczące tych zapisów. Wyrok wejdzie w życie w sierpniu 2016 r. "BTE stawia bank na pozycji sędziego we własnej sprawie, podczas gdy bank i klient powinni być równymi stronami stosunku prawnego" - ocenił Trybunał. Pozycję dłużnika przy wystawianiu BTE TK ocenił jako bardzo słabą, bo przepisy prawa nie nakazują nawet bankowi powiadamiania klienta, że wystąpiono do sądu o BTE wobec niego, zaś klient - chcąc otrzymać kredyt - musi dobrowolnie wyrazić zgodę na poddanie się egzekucji, gdy nie...

  zobacz
 • Za szybką jazdę odbiorą prawo jazdy

  W czwartek prezydent RP podpisał dwie nowelizacje ustaw: prawa budowlanego oraz kodeksu drogowego. Pierwsza normuje sytuację altan działkowców. Druga zaostrza kary dla pijanych i brawurowo jeżdżących. Za miesiąc policja będzie mogła od ręki zatrzymać prawa jazdy za przekroczenie o 50 km/h dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym. Kierowcy recydywiści złapani na jeździe po pijanemu będą musieli poruszać się autami z blokadą alkoholową.

  zobacz
 • Kredytobiorcy frankowi nie wygrają przed sądem w sprawie spreadów?

  Frankowym kredytobiorcom może być coraz trudniej podważyć w sądach spread walutowy. Wszystko przez opublikowane kilka dni temu orzeczenie Sądu Najwyższego, który rozpatrywał skargę kasacyjną złożoną przez dwoje klientów banku BZ WBK. I rozpatrzył ją w sposób niekorzystny dla kredytobiorców. Chodzi o klauzulę indeksacyjną, o której podważenie walczą tysiące kredytobiorców. Ich zdaniem - i są już wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdzające tę wykładnię - banki nieprecyzyjnie określały w umowach zasady ustalania kursów, dlatego trzeba usunąć z umów niektóre paragrafy jako niewiążące (w myśl art. 385 kodeksu cywilnego). Co dalej? Część klientów uważa, że skuteczne zakwestionowanie klauzul indeksacyjnych oznacza, iż...

  zobacz